ราคาห้องพัก

Room Daily Rate

Monthly Rate

 (1 month / 3 months)

Superior3rd Floor 790

8,000 / 7,700

Superior 4th Floor 790

9,500 /9,000

Deluxe 5th Floor 890

10,100 / 9,800

Deluxe 6th Floor 890

10,400 / 10,100

Suite (Mountain – Viewed) 2,000

20,000 / 19,000

Suite (City – Viewed 2,000

19,000 / 18,000

การเช่าแบบรายเดือน **วันแรกที่เข้าพักจ่ายค่าเช่าเดือนแรก และเดือนสุดท้าย และค่าประกันห้อง (เท่ากับค่าเช่า 1 เดือน) ค่าประกันห้อง จะได้คืนเมื่อย้ายออก เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ทุกห้องจ่ายมัดจำ 3000 บาท ในวันจองห้องพัก
** มีส่วนลดพิเศษกรณีชำระค่าเช่าเป็นรายปี
  • ค่าอินเตอร์เนตเดือนละ 400 บาท ( ห้อง Suite ฟรี)
  • ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 8 บาท
  • ค่าน้ำประปา เหมาจ่ายขั้นต่ำ 250 บาท ต่อเดือน สำหรับ 5 ยูนิตแรก ( เกิน 5 ยูนิตคิดยูนิตละ 30 บาท)